Kodukord

 1. Perearsti vastuvõtule tuleb alati registreeruda, selleks palume helistada pereõele. Vajalik on teatada pöördumise põhjus (haigestumine, retseptisoov, kroonilise haiguse kontroll, vaktsineerimine jne). Vastavalt probleemi olemusele pakub pereõde vastuvõtule tuleku aja. Kui tulete ilma aega kinni panemata, peate arvestama võimaliku ooteajaga.
 2. Ägeda haigestumise puhul võib pöörduda otse pereõe vastuvõtule, ka siin on vajalik ette helistamine.
 3. Ametlike kirjade aadress on perearstrakvere@gmail.com. E-mailidele vastame 5 tööpäeva jooksul. Haiguslehte e-maili teel ei avata! Retsepti soovides palume arvestada ajafaktoriga.
 4. Kui Teie perearst on täiendõppel või haigestunud, tagatakse tervishoiuteenuse osutamine asendusarsti poolt.
 5. Pereõde teeb protseduure, vaktsineerimisi, väljastab tõendeid, jälgib tervete imikute arengut ja nõustab emasid, kutsub krooniliste haigustega patsiente plaanilisele kontrollile, analüüsidele.
 6. Põhjendatud vajadusel teevad perearst ja pereõde koduvisiite. Esmalt nõustab haiget pereõde, kes teavitab probleemist perearsti. Koduvisiidi otsuse teeb arst. Peab arvestama, et koduvisiidil pole enamasti võimalik teha vajalikke analüüse ja uuringuid, seega on eelistatud visiit praksisesse.
 7. Uuringute ja analüüside tegemisel lähtub arst Teie kaebustest. Kui soovite teha uuringuid, mis ei haaku Teie kaebustega, siis tuleb need Teil tasuda vastavalt Haigekassa hinnakirjale.
 8. Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta “Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse” paragrahv 36 alusel. Laagritõendeid perearstid ei väljasta sotsiaalministri  määruse “Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele” paragrahv 11 alusel.
 9. Palume kokkulepitud ajast kinni pidada! Kui hilinete arsti vastuvõtule, on arstil õigus osutada Teile tervishoiuteenust  lühema konsultatsiooniaja jooksul või keelduda Teid
  vastu võtmast.
 10. Kui ei ole võimalik tulla registreeritud ajal vastuvõtule, siis palume vastuvõtu aeg tühistada.
 11. Perearst ei saa väljastada töövõimetuslehte, kui haigestumine ei ole meediku poolt fikseeritud, seetõttu tuleb töövõimetust põhjustava tervisehäire korral juba esimesel haiguspäeval ühendust võtta oma perearstikeskusega. Tagantjärele töövõimetuslehte ei väljastata!
 12. Kui seisund on tõsine ja nõuab kohest meditsiinilist sekkumist, kutsuge kiirabi telefonil 112.
 13. Perearstikeskuse töövälisel ajal on võimalik nõu küsida Perearsti nõuandetelefonilt 1220.
 14. Ravikindlustuseta isik võib samuti pöörduda oma perearstile, kuid ta peab talle osutatud üldarstiabi ja uuringute eest ise tasuma. Teenuse hinna kehtestab perearst. Ravikindlustuseta isiku erakorralise või vältimatu abi eest tasub riik.
 15. Kiituste, kaebuste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda Terviseameti või Haigekassa poole